(03) 751 5252

OMT-FYSIOTERAPIA

 

OMT (Ortopedinen Manuaalinen Terapia) nimi tulee koulutuksesta, johon osaamisemme pohjautuu. Koulutuksessa erikoistutaan syventämään tuki- ja liikuntaelimistön tutkimisen ja fysioterapian osaamista. Erityisesti koulutuksessa keskitytään manuaalisten taitojen oppimiseen ja harjoitteluun. Koulutus kestää 3,5 vuotta ja sen voivat suorittaa valmiit fysioterapeutit tai lääkärit.

OMT ei siis ole erillinen hoitomuoto, vaan fysioterapian jatkokoulutus. Olemme fysioterapeutteja ja sen lisäksi kouluttautuneet OM-terapeuteiksi. "Ennen OMT koulutusta koin tietoni ja etenkin taitoni puutteellisiksi TULE vaivojen terapiassa.  Koulutuksen jälkeen moniin asioihin on tullut keinoja edetä ja auttaa asiakkaita, jotka ennen jäivät vaille vastauksia.  Voin sanoa tulosten puhuneen koulutuksen puolesta. Kouluttautuminen jatkuu, tässä työssä ei puutu haasteita" -kertoo omistaja Sami Rantanen.

Parhaiten OMT toimii, kun asiakas ei anna vaivan pitkittyä. Ei ole väärää hetkeä tulla terapiaan. Hyvät neuvot ovat paikallaan vaikka olisi satuttanut juuri itsensä. Myös krooniset vaivat kelpaavat. Usein liikkuminen vääristyy vaivojen pitkittyessä, joten siksi pitkittymistä kannattaisi välttää. Lääkehoitoa tarvitaan usein rinnalle, mutta tuki- ja liikuntaelinvaivoissa pelkkä lääkehoito ei riitä. Oireita hoitamalla opitaan väärä toimintatapa. Nivelen liike ei parane eikä lihastasapaino kohene särkylääkkeillä. Oireita hälventämällä pystytään jatkamaan oireet aiheuttaneita toimintatapoja. Esimerkkinä on meitä kaikkia vaaniva runsas istuminen, joka on suurin riski selkärangan ongelmille. Lähes kaikilla suomalaisilla on jossain vaiheessa rankaongelmia. Koulutuksessamme potilasturvallisuudella on suuri osuus. Harjoittelulla ja teoriatietojen syvyydellä pyritään välttämään riskejä. Meillä on käytössä turvatestejä, joiden avulla osataan ohjata asiakas lääkäriin ajoissa.
Yhdistyksemme sivuilta näet lisää SOMPTY ry.